Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Chu đáo
7  35%
Tốt
4  20%
Kém
2  10%
Trung bình
1  5%

Number of Voters  :  20
First Vote  :  Monday, 09 October 2006 13:01
Last Vote  :  Monday, 23 September 2019 02:56

DỊCH VỤ SÀI GÒN SMILE