Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Chu đáo
7  36.8%
Tốt
4  21.1%
Trung bình
1  5.3%
Kém
1  5.3%

Number of Voters  :  19
First Vote  :  Monday, 09 October 2006 13:01
Last Vote  :  Monday, 26 November 2018 03:40

DỊCH VỤ SÀI GÒN SMILE